WOWMEDIA

Chiến lược Marketing

Nghiên cứu thị trường và đối thủ
Đề xuất ý tưởng sáng tạo
Xây dựng chiến lược truyền thông

Tổ chức sự kiện

Lên kế hoạch tổ chức sự kiện
Xây dựng và điều phối sự kiện
Thiết kế ấn phẩm sự kiện

Nền tảng nội dung

Xây dựng kế hoạch nội dung
Biên tập và sản xuất nội dung
Quản lý nội dung trên các trang mạng xã hội và báo chí